Gå til innhold

[Utgått]Sammenblanding av transitterings- og EUs eksportdokumenter

Sammenblanding av Følgedokument til bruk i transittering (TAD) og EUs eksportfølgedokument (EAD).
Tolldirektoratet viser til rundskriv av 19.10.06  (ref. 2006/01790) vedrørende likeheter mellom utskriften av ”Følgedokument” fra EUs elektroniske eksportkontrollsystem (ECS) og utskrift av ”Følgedokumentet” fra NCTS. Dette skapte forvirring både hos Tolletaten og næringslivet, ved at det ble forsøkt registrert grensepassering i NCTS på et eksportfølgedokument (EAD), og utpassering fra EU på et NCTS - følgedokument (TAD).
 
Direktoratet har mottatt informasjon om at det fremdeles foregår en sammenblanding av de to systemene NCTS og ECS spesielt ved transitteringstollstedene, og at tolltjenestemenn daglig prøver å registrere aktiviteter i feil system.
 
Når det blir forsøkt registrert utpassering fra EU i ECS på en transittering, vil to ved en eventuell etterlysningsprosedyre ikke kunne dokumentere at varene er kommet inn i Norge. Norske tollmyndigheter kan på denne måten gå glipp av toll og avgifter.  På samme måte er det viktig at varer registrert i EUs Eksportkontrollsystem, blir fullført i ECS som dokumentasjon på at forsendelsen har forlatt EU.
 
Hvordan kan vi se forskjellen på Følgedokument (TAD) og Eksportfølgedokument (EAD): 
  • Margen på venstre side av Følgedokumentet under transitteringsprosedyren inneholder bokstaven ”A” og f.eks. teksten Følgedokument eller Transit Accompanying Document.
    På Eksportfølgedokumentet kan margen inneholde teksten Exportföljedokument, Export Accompanying Document, Ausfuhrbegleitdokument.
  • Rubrikk 1 (Status) på Følgedokumentet vil i høyre kolonne inneholde koden T1 eller T2.
    Rubrikk 1 (Deklarasjon) på Eksportfølgedokumentet vil i første delfelt i venstre kolonne ha kodene EU, CO eller EX.
  • Rubrikkene 50, 51, 52 og 53 finnes kun på Følgedokumentet under en transitteringsprosedyre.

Direktoratet ber om at Tolletaten er nøye med å fastslå hva slags dokument som fremlegges og ta et ekstra blikk på de ovennevnte rubrikkene for å sikre at aktiviteten blir utført i riktig system.