Gå til innhold

[Utgått]Miljøgebyr på dekk- Norsk Dekkretur AS

Fra 1. januar 1995 har Tolletaten, på vegne av Norsk Dekkretur AS, oppkrevd gebyr på dekk som innføres til landet. Gebyrsatsene og vareomfanget fastsettes av Norsk Dekkretur AS.

Norsk Dekkretur AS har korrigert tabell nedenfor gjeldende fra 1. oktober 2013. Gebyret deklareres i TVINN ved bruk av gebyrtype DE og tilhørende gebyrgruppe.

Gebyrplikten gjelder bare dekk med størrelse på 8 tommer felgdiameter og nedover. For varer under tolltariffens kapittel 84 og 87 i tabellen nedenfor, gjelder begyret pr. påmontert dekk på kjøretøy, maskiner og utstyr (nye eller brukte) som innførest til Norge.

Fra og med 1. oktober 2013 (samme satser som fastsatt 1. januar 2011) skal det betales følgende gebyrsatser pr. dekk på det oppgitte vareomfanget i tabellen:

Varenr. i tolltariffen

Gebyrpliktig vareomfang

Gebyrkode og -gruppe

Gebyrsats i kr pr. dekk

40.11 Nye, pneumatiske dekk av gummi.

40.11.1000

- av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler)

 

for dekk t.o.m.16,5 ” felgdiameter

DE 100

12,00

 

personbiler/SUV/varebiler f.o.m. 17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 100

12,00

40.11.2000

- av de slag som brukes på busser eller lastebiler

 

alle

DE 300

75,00

40.11.4000         

- av de slag som brukes på motorsykler

 

alle

DE 100

12,00

                    

- ellers med slitebane med fiskebensmønster e.l. mønster:

40.11.6100        

- - av det slag som brukes på jordbruks- eller skogbrukskjøretøy og -maskiner

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m.17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

 

sprøyte/radrenserdekk for traktor- eller slepesprøyter

DE 300

75,00

40.11.6200        

- - av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og maskiner, og som har en felgstørrelse som ikke overstiger 61 cm

 

for dekk t.o.m. 24'' felgdiameter

DE 300

75,00

40.11.6300         

- - av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og maskiner, og som har en felgstørrelse som overstiger 61 cm

 

for dekk over 24'' t.o.m. 28'' felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

40.11.6900         

- - andre

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk f.o.m. 17” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

 

- andre

 

Forklarende merknad: med andre mønster mv. (ikke fiskebens-mønster eller liknende mønster)

40.11.9200         

- - av det slag som brukes på jordbruks- eller skogbrukskjøretøy og -maskiner 

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE100

12,00

 

for dekk fra 17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for traktordekk front, langsgående riller, styrehjul t.o.m. 20”

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

40.11.9300         

- - av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og -maskiner, og som har en felgstørrelse som ikke overstiger 61 cm

 

for dekk t.o.m. 20” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 301

150,00

40.11.9400         

- - av det slag som brukes på anleggs- eller industrikjøretøy og -maskiner, og som har en felgstørrelse som overstiger 61 cm

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 302

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

40.11.9900       

 - andre

 

for dekk t.o.m. 24”

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

40.12 Regummierte eller brukte, pneumatiske dekk av gummi; massiv- eller hulkammerringer, slitebaner og felgbånd av gummi.

 

Forklarende merknad: gjelder de samme satser som for nye dekk:

 

- regummierte dekk: 

40.12.1100         

- - av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler)

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk til personbiler/SUV/varebiler f.o.m. 17” t.o.m. 20”

DE 100

12,00

40.12.1200         

 - - av de slag som brukes på busser eller lastebiler

 

Forklarende merknad: Gjelder også minibusser

 

 

for dekk fra 17” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

40.12.2000         

- brukte, pneumatiske dekk

 

Forklarende merknad: Gjelder brukte dekk og stammer

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m. 17” t.o.m.24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

84.27 Gaffeltrucker; andre trucker samt traller uten fremdriftsmotor, med løfte- eller håndteringsutstyr.

                            - trucker med elektrisk fremdriftsmotor:
84.27.1010          - - gaffeltrucker og andre løfte- og eller stabletrucker
84.27.1090          - - andre
                            - trucker med annen fremdriftsmotor:
84.27.2010          - - gaffeltrucker og andre løfte- og eller stabletrucker
84.27.2090          - - andre

 

for dekk t.o.m. 18” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 18” felgdiameter

DE 301

150,00

84.29 Bulldosere, angeldosere, veghøvler, skrapemaskiner, mekaniske skyfler, gravemaskiner, lastemaskiner, stampemaskiner og vegvalser, med egen framdrift.

                          - bulldosere og angeldosere:
84.29.1900        - - andre
84.29.2000        - veghøvler
84.29.3000        - skrapemaskiner
                          - mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner:
                          - - lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr:
84.29.5102        - - - hjullastere
                          - - maskiner med overdel som kan svinge 360 grader:
84.29.5202        - - - med hjul
                          - - andre:
                          - - - gravemaskiner:
84.29.5911        - - - - såkalte traktorgravere og -lastere
84.29.5919        - - - - ellers
84.29.5990        - - - ellers

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk f.o.m.17” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

84.32 Maskiner og apparater for landbruk, hagebruk eller skogbruk for bearbeiding eller kultivering av jord; ruller (tromler) for plener og sportsplasser.

 

Forklarende merknad:
Gjelder alle varenummer unntatt 84.32.9000 (deler) 

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m.17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

84.33 Maskiner og apparater for innhøsting eller tresking, herunder halm-, høy- eller fôrpresser; slåmaskiner og plenklippere; maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering av egg, frukt eller andre landbruksprodukter, unntatt maskiner og apparater som hører under posisjon 84.37.

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m.17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

84.79 Maskiner, apparater og mekaniske redskaper som har selvstendige funksjoner, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m.17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

87.01 Traktorer (unntatt traktorer som hører under posisjon 87.09).

 

for ATV- og traktordekk under 17”

DE 100

12,00

 

for traktordekk front, langsgående rille og
fiskebensmønster, styrehjul f.o.m. 17” og t.o.m. 20”

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

 

sprøyte/radrenserdekk for traktor- eller slepesprøyter

DE 300

75,00

87.02 Motorkjøretøyer for transport av ti eller flere personer, herunder føreren.

 

Forklarende merknad: Gjelder f.eks. minibuss

 

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m. 17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” felgdiameter

DE 300

75,00

87.03 Biler og andre motorkjøretøyer hovedsakelig konstruert for transport av personer (unntatt de som hører under posisjon 87.02), herunder stasjonsvogner og racerbiler.

 

Forklarende merknad: Gjelder f.eks. personbiler, SUV og varebiler

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m. 17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk over 20” felgdiameter

DE 300

75,00

87.04 Motorkjøretøyer for transport av gods.

 

Forklarende merknad: Gjelder f.eks. lastebiler, dumpere

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m. 17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

87.05 Motorkjøretøyer for spesielle formål (f.eks. bergingsbiler, kranbiler, brannbiler, betongblandebiler, feiebiler, sprøyte biler, verksted biler og røntgenbiler), unntatt de som hovedsakelig er konstruert for transport av personer og gods.

 

alle dekk

DE 300

75,00

87.06 Understell med motor til kjøretøyer som hører under pos. 87.01 - 87.05

.

alle

DE 300

75,00

87.09 Trucker med egen framdriftsmotor, ikke utstyrt med løfte- eller håndteringsutstyr, av den type som brukes i fabrikker, lagre, havneområder eller flyplasser for korte transporter av gods; traktorer av den type som brukes på jernbaneperronger; deler til kjøretøyer som hører under denne posisjon.

 

Forklarende merknad: Gjelder for traktordekk front, langsgående riller, styrehjul

                            - kjøretøyer:
87.09.1100          - - elektriske
87.09.1900          - - andre

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m. 17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

87.11 Motorsykler (herunder mopeder) og sykler med hjelpemotor, med eller uten sidevogn; sidevogner.

 

alle dekk

DE 100

12,00

87.16 Tilhengere og semitrailere; andre kjøretøyer uten mekanisk drivanordning; deler dertil.

87.16.1000         

- tilhengere og semitrailere av husvogntypen bestemt for boformål eller camping:

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m. 17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” felgdiameter

DE 300

75,00

87.16.2000         

- selv-lastende eller selv-tømmende tilhengere og semitrailere til bruk i landbruket

 

for traktordekk front, langsgående riller, styrehjul t.o.m. 20”

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00

                            - andre tilhengere og semitrailere for transport av gods:

87.16.3100          - - tilhengere og semitrailere med tanker

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m.17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” felgdiameter

DE 300

75,00

                            - - andre:
87.16.3901          - - - med innhold av hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) eller regulerte klorfluorkarboner (KFK)
87.16.3909          - - - ellers

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for traktordekk front, langsgående riller, styrehjul t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” felgdiameter

DE 302

300,00

87.16.4000          - andre tilhengere og semitrailere

 

for dekk under 17” felgdiameter

DE 100

12,00

 

for dekk f.o.m. 17” t.o.m. 20” felgdiameter

DE 101

30,00

 

for dekk over 20” t.o.m. 24” felgdiameter

DE 300

75,00

 

for dekk over 24” t.o.m. 28” felgdiameter

DE 301

150,00

 

for dekk over 28” t.o.m. 40” felgdiameter

DE 302

300,00

 

for dekk over 40” felgdiameter

DE 303

450,00