Gå til innhold

[Utgått]Russland utestenges ikke fra TIR-ordningen 1.desember 2013

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv av 28. november (ref. 2013/115404), hvor vi varslet om at Russland ville bli utstengt fra å benytte TIR-ordningen fra 1. desember 2013.

Direktoratet har nå mottatt informasjon fra IRU (Den internasjonale vegtransportunionen) om at russiske tollmyndigheter den 30. november forlenget avtalen med det russiske garanterende forbund ASMAP frem til 1. juli 2014.

Dette medfører at russiske tollmyndigheter må forholde seg til TIR-konvensjonens bestemmelser og må fortsette å akseptere TIR-carnet ved russisk grense etter 1. desember 2013. 

Det vil dermed ikke bli endringer ved ekspedering av TIR-carnet til og fra Russland.