Gå til innhold

[Utgått]Kontroll av melk og melkeprodukter samt soya og soyaprodukter fra Kina

I 2008 ble det oppdaget at slike kinesiske næringsmidler var tilsatt melamin. Melamin er giftig og det er strenge regler for å importere melk og soya samt produkter av disse fra Kina.
Det er forbud å importere sammensatte produkter som inneholder melk og melkeprodukter samt  soya og soyaprodukter bestemt til spedbarn og småbarn til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov.
 
Som spedbarn regnes barn under 12 måneder og med småbarn regnes aldersgruppen 1-3 år. Morsmelkerstatning, morsmelktillegg og kornbasert ernæring rettet mot sped- og småbarn vil være eksempler på aktuelle produkter.
 

Importkontroll

Følgende produkter skal fremstilles for kontroll ved Mattilsynets distriktskontor for Oslo

  • ammoniumbikarbonat innført som ingrediens til produksjon av næringsmidler og fór, samt
  • næringsmidler og fór som inneholder melk, melkeprodukter, soya og soyaprodukter.

De skal ikke frigis før det foreligger tillatelse fra Mattilsynet.

Alle produkter som overskrider nivået av melamin på 2,5mg/kg skal destrueres.

Vi oppfordrer alle importører av sammensatte næringsmidler på selvstendig grunnlag å undersøke om slike eller tilsvarende kinesiske råvarer har blitt benyttet ved fremstilling av ferdigvarer i egen virksomhet.