Gå til innhold

[Utgått]CITES - endring i bestemmelsene vedr import av kaviar medbragt av reisende

Skjerping i bestemmelsene vedrørende reisendekvote for kaviar av stør.
Det er i de generelle unntakene for import av CITES-varer pkt 1) fastsatt et unntak for kravet om CITES tillatelse for reisende som har med seg kaviar av stør. Den nye frigrensen er satt til maksimum 125 gram kaviar pr reisende (mot tidligere 250 gram). Endringen trer i kraft umiddelbart.
 
Endringene det henvises til står omtalt på side 14.