Gå til innhold

[Utgått]Transittering - utskrift av Følgedokument

Utskrift av Følgedokument av Autorisert avsender under forenklet prosedyre.
Toll- og avgiftsdirektoratet har fra norsk/svenske grensetollsteder mottatt informasjon om at flere norske autoriserte avsendere, som har startet opp transitteringer under forenklet prosedyre, ikke har skrevet ut Følgedokumentet ved oppstart av transitteringen. Transportører ankommer transitteringstollstedet, for registrering av grensepassering, med kun et MRN nummer på en lapp, eller som en SMS på en mobiltelefon og ber om at transitteringstollstedet skriver ut Følgedokumentet.
 
Direktoratet vil presisere at når autoriserte avsendere starter opp en transittering under forenklet prosedyre, skal Følgedokumentet skrives ut av den hovedansvarliges edb-system.  Følgedokumentet skal alltid følge transporten fra avgangstollstedet til bestemmelsesstollstedet. Når transporten ankommer transitteringstollstedet skal utskriften av Følgedokumentet legges frem for tollmyndighetene for registrering av grensepassering
 
Det er kun i de tilfeller hvor en transittering starter opp på grensen, under normal prosedyre, at Følgedokumentet skrives ut ved et grensetollsted/avgangstollsted.
 
Dersom det oppstår situasjoner hvor en deklarant/hovedansvarlig har problemer med å skrive ut Følgedokumentet, må firma ta kontakt med sitt avgangstollsted.