Gå til innhold

[Utgått]Forenklede varenumre – endring i betingelsene for bruk og fjerning av enkelte samlenumre – nye samlenumre for reisegods og gaveforsendelser

Toll-og avgiftsdirektoratet har gjennomgått bruken av forenklede varenumre, samlenumre, og i denne forbindelse oppdaget uheldige konsekvenser i forbindelse med bruken.

Da bruken av samlenumre i stedet for varenumre i henhold til tolltariffen skaper problemer på flere områder, bl. a rapporter fra TVINN-analyse, Statistisk sentralbyrås handelstatistikk, unngåelse av restriksjoner osv., har direktoratet utarbeidet nye retningslinjer for bruken av disse.

De nye retningslinjene trer i kraft fra og med 01.01.2003 og ertatter tidligere retningslinjer om emnet.

Innførsel

00.00.0011
Samlenummer for tollpliktige varer. Tollen beregnes etter den tollsats som gjelder for hoveddelen blant de sammentrukne vareposter, regnet etter verdien.
00.00.0055
Samlenummer for tollfrie varer. I de tilfeller varene ikke er tollfrie i henhold til tolltariffen, men i medhold av andre bestemmelser, skal vedkommende hjemmel oppgis.
  • Forenklet tariffering, varenummer 00.00.0011 og varenummer 00.00.0055, kan kun benyttes når en faktura består av ulike varer som tarifferes i forskjellige varenumre i henhold til gjeldende tolltariff. For å kunne benytte forenklet tariffering, må det således oppgis varenummer for hver post i fakturaen. Disse kan slås sammen til et samlenummer så sant totalverdien som da framkommer utgjør mindre enn NOK 1 000,-.
  • Pr. tolldeklarasjon kan det kun deklareres med en - 1 - varelinje for hvert samlenummer pr opprinnelsesland.
  • Varenumrene kan kun benyttes for varesendinger hvor det bare skal betales merverdiavgift og eventuell toll.
  • Varenumrene kan ikke benyttes for restriksjonsbelagte varer.

Det presiseres at for varesendinger med bare ett varenummer skal varenummer i henhold til gjeldende tolltariff benyttes.

Utførsel

00.00.0099
Samlenummer ved utførsel

  • Forenklet tariffering, varenummer 00.00.0099 kan kun benyttes når en faktura består av ulike varer som tarifferes i forskjellige varenumre i henhold til gjeldende tolltariff. For å kunne benytte forenklet tariffering, må det således oppgis varenummer for hver post i fakturaen. Disse kan slås sammen til et samlenummer så sant totalverdien som da framkommer utgjør mindre enn NOK 1 000,-.
  • Pr. tolldeklarasjon kan det kun deklareres med en - 1 - varelinje for hvert samlenummer pr opprinnelsesland.
  • Varenumrene kan ikke benyttes for restriksjonsbelagte varer.

Det presiseres at for varesendinger med bare ett varenummer skal varenummer i henhold til gjeldende tolltariff benyttes.

Fjerning av forenklede varenumre

00.00.0031
(Proviant til bruk om bord i norskeide skip, registrert i utlandet og som er i utenriks fart)
00.00.0032
(Forbruksartikler til bruk om bord i norskeide skip, registrert i utlandet og som er i utenriks fart)
00.00.0066
Fjernes da det i henhold til gjeldende Lov om merverdiavgift ikke lenger er Tollvesenets oppgave å kreve inn merverdiavgift på varer og tjenester som innføres over telenett eller via satellitt.
99.99.9999
Ble i sin tid opprettet for at Tollvesenet skulle kunne legge inn reisegodsfortollinger i TVINN. Fjernes da det er oppdaget utstrakt bruk av nummeret fra næringslivets side samt at det er opprettet nytt forenklet varenummer for reisegods.

Nye varenumre
Når det gjelder flyttegods og personlige effekter og gaveforsendelser (fra privatperson til privatperson), så inneholder disse ofte mange varetyper med lav verdi i en forsendelse. Det opprettes derfor to nye samlenumre til bruk for slike forsendelser.

00.00.0077
Flyttegods, reisegods og personlige effekter
00.00.0088
Gaveforsendelser fra privatperson til privatperson.