Gå til innhold

[Utgått]Transittering av varer med status T2F

For å kunne gjenkjenne EU-varer som sendes fra eller til en del av EU`s tollområde som ikke hører til skatteområdet (for eksempel Jersey og Monaco) , ønsker EU å påføre bokstaven F etter T2-symbolet (rubrikk 1) på transitteringsdokumentet.

T2F-dokument behandles på samme måte som et ordinært T2-dokument.
Bruk av status T2F innen EU, vil tre i kraft 01.juli 1998.

Ved gjenutførsel fra Norge i henhold til artikkel 9 i Transitteringskonvensjonen, må det sørges for at eventuell T2F-status blir overført til nytt transitteringsdokument.

Administrative retningslinjer til Transitteringskonvensjonen vil bli rettet når endringen er formelt vedtatt i EU/EFTAs arbeidsgruppe for SAD/Transit.