Gå til innhold

[Utgått]Presisering av krav til innførsel av opiumvalmue

Toll- og avgiftsdirektoratet presiserer at innførsel av Opiumvalmue, også kalt "Papaver somniferum" eller "Poppy Straw", er betinget av innførselstillatelse fra Statens legemiddelverk.

Vi vil derfor presisere at  Statens legemiddelverk kun utsteder innførselstillatelse dersom importøren kan dokumentere at virkestoffet, opiumsalkaloidene, i valmuene er fjernet.

Opiumsvalmuer tillates ikke innført uten innførselstillatelse fra Statens legemiddelverk, selv om det på annen måte kan dokumenteres at opiumsalkaloidene er fjernet.

Vi forutsetter at Tollvesenet fortsatt på stikkprøvebasis vil sende vareprøver tatt i forbindelse med innførselen, eller vareprøver tatt ved besøk i firmaer, messer eller utstillinger til Statens tollaboratorium.

Tilfeller hvor det oppdages at Opiumvalmue er innført uten tillatelse fra Statens helsetilsyn skal anmeldes til politiet.