Gå til innhold

[Utgått]Plastretur AS, miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Miljødirektoratet har fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for perioden 1. juli 2015 til og med 30. juni 2016.

Miljødirektoratet har i brev av 12. juni 2015 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Plastretur AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2015 til og med 30. juni 2016. 

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 86 %. Dette inneber ei avgift på 14 % av ordinær sats. 

Retursystemet til Plastretur AS gjeld for drikkevareemballasje av plast. 

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MP 114, 214, 314 og 414 for drikkevareemballasje av plast.