Gå til innhold

[Utgått]Innførselstillatelse ved innførsel av næringsmidler og fórvarer fra land utenfor EU/EØS-veterinærområdet

Det skal foreligge en tillatelse fra Mattilsynet når det importeres fôrvarer og visse næringsmidler fra tredjeland. Denne tillatelsen utstedes ved tre utpekte grensekontrollstasjoner.

Tillatelsen skal foreligge for å forhindre innførsel av helseskadelige produkter. Ved fortolling kontrollerer Tolletaten at gyldig dokumentasjon (CED) foreligger.
 
Når det er deklarert kode VT 200 samt referansen til CED-dokumentet i rubrikk 44 innestår importør at forsendelsen er kontrollert av Mattilsynet. 
 
Varer som omsettes innenfor EU/EØS-veterinærområdet er kontrollert og kan omsettes fritt i hele området.
 
Endringer i vareomfanget kunngjøres av Mattilsynet fire ganger årlig og legges inn i TVINN. 
 
 
 

Oversikt over innføreselssteder hvor kontroll foretas av Mattilsynet

 
Veterinær grensekontrollstasjon Gardermoen Lufthavn
Fridtjof Nansensvei
2061 Gardermoen       
Telefon: +47 64 82 04 00
Faks: +47 64 82 04 01
Bip-gardermoen@mattilsynet.no     

 

Veterinær grensekontrollstasjon Oslo havn
Havn Kongshavnkaia 75
0193 Oslo
Telefon: +47 22 63 92 33
Faks: +47 22 63 92 91
Info-import-oslo@mattilsynet.no            
 

Veterinær grensekontrollstasjon Borg havn
Øraveien 26
1630 Gamle Fredrikstad           
Telefon: +47 69 32 07 70
Faks:+47 69 32 30 30
Internpost.dk.ytre.ostfold@mattilsynet.no