Gå til innhold

[Utgått]Flere tegn i omberegningstekst i TVINN fra 12. desember

Lørdag 12.12 ble ny leveranse i TVINN satt i produksjon. Fritekst/omberegningstekst fra deklarant til TVINN ved omberegning økte fra 280 til 350 tegn. 

Fritekst/omberegningstekst fra Tolletaten til deklarant i CUSDEC økes tilsvarende.

Endringene er tatt inn i implementasjonsguidene for inn og utførsel seksjon 2, og kan lastes ned her:

norstella.custompublish.com/implementasjonsguider-for-fortolling-mot-tvinn.5175350.html

Denne endringen er tidligere varslet.

I tillegg er det nå mulig å omberegne en deklarasjon elektronisk flere ganger. I den forbindelse er oversikten over feilmeldinger i TVINN samt tilhørende ftp-fil oppdatert med nye koder. Denne endringen påvirker ikke innholdet i implementasjonsguidene for programvaren.