Gå til innhold

[Utgått]Askim Frukt- og Bærpresseri AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Miljødirektoratet har i brev av 13. juni 2014 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Askim Frukt- og Bærpresseri AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2014 til og med 30. juni 2015.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 86 %. Dette inneber ei avgift på 14 % av ordinær sats.

Retursystemet til Askim Frukt- og Bærpresseri AS gjeld for drikkevareemballasje av glas (emballasje til gjenbruk).

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MG 114, 214, 314 og 414 for drikkevareemballasje av glas. 

Da det for tida ikkje finst andre medlemmar i ordninga, er det berre verksemda nemnt over som kan deklarere med redusert avgift.