Gå til innhold

[Utgått]Norsk Resirk AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Miljødirektoratet har i brev av 13. juni 2014 fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Norsk Resirk AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2014 til og med 30. juni 2015.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til 95 % for boksar i aluminium og stål og 95 % for flasker i PET og HDPE (plasttype). Dette inneber fullt fritak for avgifta for boksar i aluminium og stål plastflasker (i PET og HDPE). 

Retursystemet til Norsk Resirk AS gjeld for drikkevareemballasje av boksar i aluminium og stål og flasker i PET og HDPE (plasttype). 

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MB 105, 205, 305 og 405 for boksar i aluminium og stål og avgiftskodane MP 105, 205, 305 og 405 for flasker i PET og HDPE.