Gå til innhold

[Utgått]Bryggeri- og Drikkevareforeininga AS - miljøavgift på drikkevareemballasje - vedtak om reduksjon av avgift

Miljødirektoratet har i brev av 12. august 2014 omgjort tidlegare fastsett venta del av retur for drikkevareemballasje for retursystemet til Bryggeri - og Drikkevareforeninga AS. Vedtaket gjeld for perioden 1. juli 2014 til og med 30. juni 2015.

Returdelen som ligg til grunn for avgiftsreduksjonen i gjeldande periode, er fastsett til
95 %. Dette inneber fullt fritak for avgifta.

Retursystemet til Bryggeri - og Drikkevareforeninga AS gjeld for drikkevareeemballasje av glas og plast (PET) for gjenbruk.

Vi gjer merksam på at medlemmar av returordninga skal deklarere miljøavgifta ved bruk av avgiftskodane MG 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av glas og avgiftskodane MP 105, 205, 305 og 405 for drikkevareemballasje av plast.