Gå til innhold

[Utgått]Gebyr på elektriske og elektroniske produkter - ny sats og gebyrkode fra 1. mai 2012

Fra 1. juli 1999 har tollvesenet, på vegne av Renas AS, oppkrevd gebyr på elektriske og elektroniske produkter og som innføres av virksomheter som er tilsluttet Renas AS.

Gebyrsatsene og vareomfanget fastsettes av Renas AS.

Fra 1. mai 2012 har produkter i kap. 85.36 i tolltariffen endret gebyrsats og gebyrkode.
 
Gebyret deklareres i TVINN ved bruk av gebyrkoden RR.
 
Nærmere opplysninger om gebyret gis av:
Renas AS, Postboks 268 Skøyen, 0212 Oslo (www.renas.no)