Gå til innhold

[Utgått]Konvensjonen om felles opprinnelsesregler for Europa og statene ved Middelhavet

Med en felles opprinnelseskonvensjon vil alle tiltrådte avtaleland ha like opprinnelsesregler.
I alle frihandelsavtalene er det egne opprinnelsesprotokoller. Etterhvert som de forskjellige land ratifiserer og iverksetter opprinnelseskonvensjonen vil denne erstatte opprinnelsesprotokollen i hver avtale. 
 
Konvensjonen er iverksatt for:
 
Montenegro - EFTA (1. januar 2012)
Bosnia-Hercegovinia - EFTA (1. januar 2015)
  

Vedlegg