Gå til innhold

[Utgått]Behandling av omberegning og ny deklarasjon ved fortolling på feil kunde

Tollvesenet mottar en rekke henvendelser fra deklaranter som har foretatt fortolling på feil kunde. I den forbindelse ser vi behov for å presisere fremgangsmåter som skal benyttes når ny korrekt deklarasjon skal leveres.

Ny fortolling på riktig kunde

Ny korrekt deklarasjon på riktig kunde kan kun sendes fra deklaranten dersom dette gjøres innenfor samme måned når kunden har månedskreditt, eller samme dag ved dagsoppgjør / kontant. Dette forutsetter at tollsatser og avgiftssatser ikke er endret. Det er også avgjørende at omregningskurs som gjaldt på frigivelsestidspunktet benyttes. Dersom omregningskursen er endret må beløp deklareres omregnet til NOK.

Hvis vilkårene over ikke er oppfylt må tollvesenet registrere deklarasjonen direkte i TVINN.

Kunden må derfor oversende saken til aktuell tollregion som registrerer ny korrekt deklarasjon.

Renter vil bli beregnet i henhold til skattebetalingsloven § 11-2.

Betalingsmåte

Dersom ny fortolling/etterberegning foretas innenfor samme måned som opprinnelig deklarasjon ble foretatt kan månedskreditt benyttes. Ved fortolling senere skal betalingsmåte være kontant.

Refusjon til feil kunde

Fortolling foretatt på feil kunde skal refunderes. Kunden må derfor oversende saken til aktuell tollregion for behandling. Dersom ny korrekt fortolling alt er foretatt må den vedlegges som dokumentasjon.

Tilbakebetalingsrenter, jf. skattebetalingsloven § 11-4, vil bli gitt dersom beløpet kommer over gjeldende minstegrense.