Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av energidrikker med innhold av taurin og koffein - Redbull

Innførsel av energidrikker som inneholder koffein med større konsentrasjoner enn 150 mg/l ansees i utgangspunktet som legemidler. Ofte kan disse drikkene også inneholde andre virkestoffer som er definert som legemidler. Innførsel av slike varer er regulert av Statens legemiddelverk.
Mattilsynet har  nå i samråd med Helse og omsorgsdepartementet åpnet for kommersiel innførsel, produksjon og omsetning av et eget norsk Red Bull produkt jf.FOR 1983-07-08-1252 § 10.2. Kommersiell innførsel, produksjon og omsetning av andre Red Bull produkter med høyere koffein-, taurin-, glukuronolakton- og vitamin B innhold enn fastsatt, er ikke tillatt (legemiddel).
 
Red Bull inneholder, i tillegg til en del B-vitaminer, taurin og koffein. Både taurin og koffein er legemidler. Koffein er likevel akseptert som et tilsetningsstoff i drikker, men bare i mengder som ikke overstiger 150mg/l. Red Bull har en tilsetning som tilsvarer 320mg/liter og klassifiseres dermed som et legemiddel.
 

Privat innførsel: 

Ved reiser innenfor EØS-området, kan reisende medbringe til personlig bruk et rimelig kvantum legemidler som tilsvarer høyst et års forbruk.
 
Reisende fra et land utenfor EØS-området kan til personlig forbruk medbringe et rimelig kvantum legemidler som tilsvarer høyst tre måneders forbruk.
 
Ved slik innførsel av Red Bull, fra for eksempel Sverige eller et annet EØS-land er betingelsen at det er lovlig innkjøpt, og at mengden ikke overstiger et ”rimelig kvantum”.
Når det gjelder legemidler generelt kan man gå ut fra en standard dosering, men det er ikke så enkelt i dette tilfellet. Taurin brukes knapt som legemiddel i Norge. Rene koffeintabletter er i dag reseptbelagt. De rekvireres sjelden av lege. Mer vanlig er koffein brukt som ett av flere virkestoff i smertestillende tablettpreparater. Da er dosen 50mg – 100mg per tablett som doseres inntil 4 ganger daglig.
Når det gjelder mengde må man ikke bare fokusere på mengden av koffein, men også se på bestemmelsen om ”rimelig kvantum”. Det er ikke vanlig å foreskrive koffein til daglig bruk over lengre tid.
 
Statens Legemiddelverk har på bakgrunn av ovennevnte vurdert at innførsel tilsvarende 1 stk. enhet (boks) Red Bull per dag kan aksepteres. Videre at et årsforbruk skal tilsvare inntil 400 stk. enheter/bokser. Andre liknende preparater må forelegges Statens legemiddelverk for vurdering av tillatt dags/årsforbruk.
 
Det presiseres at det må dreie seg om personlig bruk.
 

Kommersiell innførsel:

Det er kun Red Bull fremstillt i samsvar med norske særkrav (innhold/merking) som tillates innført for kommersiell omsetning. Dette produktet er per definisjon et næringsmiddel (også avgifts- og restriksjonsmessig).