Gå til innhold

[Utgått]Angivelse av opprinnelsesland ved eksport av fisk til EU

Grunnlaget for innrømmelse av preferansetollbehandling ved import til EU av fisk med norsk eller EØS preferanseopprinnelse er:
1. Kompensasjonsavtalen fra 2007
2. Kompensasjonsavtalen fra 2004
3. Kompensasjonsavtalen fra 1995
4. EØS-avtalen Protokoll 9
5. Brevvekslingen fra 1973 (Fiskebrevet knyttet til frihandelsavtalen EF/Norge).
 
Opprinnelsesdokumentasjon i forbindelse med eksport av fisk eller fiskeprodukter til EU og innrømmelse av preferansetollbehandling inn til EU skal skje etter følgende retningslinjer:
 
1. Når fisk eller fiskeprodukter eksporteres under en kvote fastsatt i en av kompensasjonsavtalene eller brevvekslingen fra 1973 skal Norge angis som opprinnelsesland. Dersom kvoten på importtidspunktet til EU er oppbrukt, vil EØS preferanse bli innvilget.
 
2. Når fisk eller fiskeprodukter eksporteres under Protokoll 9 til EØS-avtalen og EØS er angitt som opprinnelsesland vil kun preferansesatsen som gjelder for EØS bli gitt.
 
Det vil si i henhold til punkt 1 at EØS-preferanse vil bli gitt når en bilateral tollfri kvote er oppbrukt og Norge er angitt som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset og det ikke er tvil om varenes opprinnelsesstatus. Angivelse av EØS/NORGE eller EØS-Norge som opprinnelsesland skal ikke benyttes.
 
I kompensasjonsavtalene har EU gitt tollfrie kvoter for fisk med norsk opprinnelse. Under EØS-avtalen Protokoll 9 er det ingen kvotebegrensning, men for enkelte fiskeslag er det kun en reduksjon av ordinær toll. For fisk som er omfattet av en bilateral tollfrikvote (kompensasjonsavtalene eller brevveklingen fra 1973) og som i tillegg er gitt en tollpreferanse under Protokoll 9, vil det som regel bare gis en tollreduksjon og ikke full tollfrihet under nevnte Protokoll 9.
 
Dersom det utføres varer under 2 forskjellige avtaler og varene har forskjellig opprinnelse, bør det utstedes to fakturaer med hver sin fakturaerklæring. Eksempel: fisk under EØS avtalen og fisk under en kompensasjonsavtale. Her bør det utstedes en faktura med fakturaerklæring med opprinnelse EØS og en faktura med fakturaerklæring med opprinnelse Norge.