Gå til innhold

[Utgått]Opprinnelsesdokumentasjon ved utførsel av produkter fra havet

For noen fiskeslag er det utvidet dokmentasjonsplikt om opprinnelsen. 

Det er en utvidet dokumentasjonsplikt for følgende produkter som klassifiseres i tolltariffens kapittel 3 og posisjonene 16.04 og 16.05

  • torsk
  • hyse
  • steinbit
  • blåkveite
  • uer
  • reker

Dette innebærer at tollvesenet kan kreve at det fremlegges tilleggsinformasjon om varenes opprinnelsesstatus før varesertifikatet blir attestert (f.eks. sluttseddel). 

Attestasjon av varesertifikater og vurdering av den fremlagte tilleggsinformasjonen skal finne sted på det tollsted hvor eksportøren er hjemmehørende. 

Bruker du opprinnelseserklæring kan en slik tilleggsinformasjon legges frem i etterhånd.