Gå til innhold

[Utgått]Import av fuglefôr - analysesertifikat

Ved import av fôr til fugler som ikke har økonomisk verdi som husdyr er det krav til analysesertifikat.

Det er Kimen Såvarelaboratorium som er autorisert til å utføre analysen og utstede sertifikat.

Det kan kun brukes "Certificate - Test for Avena fatua in Birdseeds", og kravet gjelder følgende varenummer:

  • 12.06.0010 (solsikkefrø)
  • 23.09.9050 (frø til innefulger (kjæledyr))
  • 23.09.9060 (villfugler)

Sertifikatet, som er registrert i TVINN, og anvendelseserklæring fra Landbruksdirektoratet skal foreligge ved fortolling. Når sertifikatet er gått ut skal det oppbevares hos varemottaker.

Det skal gå frem av analysesertifikatet at det ikke er påvist floghavre (Avena fatua) eller spiredyktig hamp (Cannabis spp) i frøpartiet.