Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av storfekjøtt fra Swaziland

Fra 1. januar kan det innføres tollfritt 500 000 kg utbeinet storfekjøtt fra Swaziland.

Kjøttet kan være ferskt, kjølt eller fryst. Kvoten gjelder følgende varenummer:

  • 02.01.3001
  • 02.01.3009
  • 02.02.3001
  • 02.02.3009

Hvordan bruke kvoten

Kvotetildelingen skjer automatisk ved deklarering i TVINN. Ønsker du å bruke kvoten angir du følgende koder angis ved fortolling:

Rubrikk 33: (tollnedsettelse): "S"
Rubrikk 36: (opprinnelse): "G"
Rubrikk 44: KVT T020215A

Du må ha gyldig opprinnelsesbevis, enten GSP-fakturaerklæring, Formular A eller erstatningssertifikat Formular A

Når kvoten er brukt opp er det tollsatsen som gjelder for ordinære GSP-land som skal brukes.