Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av kjøtt av storfe fra alle GSP-land

Ordningen med kvantumsregulert innførsel av kjøtt fra storfe fra alle GSP-land under det norske GSP-systement videreføres i 2015.

Det kan innføres til nedsatt toll 500 000 kg kjøtt av storfe til en sats på kroner 107,11 per kg under disse varenumrene:

  • 02.01.3001
  • 02.02.3001

Hvordan bruke kvoten

Kvotetildeling skjer automatisk ved deklarering i TVINN. Ønsker du å bruke kvoten angir du følgende koder ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "G"

Rubrikk 44: KVT T030115A

Du må ha gyldig opprinnelsesbevis for å bruke kvoten. Enten GSP-fakturaerklæring, Formular A eller erstatningssertifikat Formular A.

Når kvoten er brukt opp er det tollsatsen som gjelder for ordinære GSP-land på fortollingstidspunktet som skal brukes.