Gå til innhold

[Utgått]Innførsel av kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Swaziland

Ordningen med kvantumsregulert innførsel av kjøtt av sau og lam fra Botswana, Namibia og Swaziland under det norske GSP-systemet videreføres i 2015.

Det kan innføres tollfritt 400 000 kg kjøtt av sau og lam under disse varenumrene:

  • 02.04.1000
  • 02.04.2100
  • 02.04.2200
  • 02.04.2300
  • 02.04.3000
  • 02.04.4100
  • 02.04.4200
  • 02.04.4300 

Hvordan bruke tollkvoten

Kvotetildeling skjer automatisk ved deklarering i TVINN. Ønsker du å bruke kvoten angir du følgende koder ved fortolling:

Rubrikk 33 (tollnedsettelse): "S"

Rubrikk 36 (opprinnelse): "G"

Rubrikk 44: KVT T020315A

Du må ha gyldig opprinnelsesbevis for å bruke kvoten. Enten GSP-fakturaerklæring, Formular A eller erstatningssertifikat Formular A.

Når kvoten er brukt opp er det tollsatsen som gjelder for ordinære GSP-land på fortollingstidspunktet som skal brukes.