Gå til innhold

Klassifisering av næringsmidler

Denne kursmodulen handler klassifisering av næringsmidler. I denne kursmodulen er næringsmidler det vi i dagligtalen omtaler som mat og drikke.

Etter at du har fullført kurset skal du vite

  • Hvilke varer som klassifiseres som næringsmidler
  • Hvilke varer du finner i animalsk linje
  • Hvilke varer du finner i vegetabilsk linje

Etter at du har fullført kurset skal du være i stand til

  • Å finne frem til relevante noter og kommentarer for ulike næringsmidler
  • Å finne ut hvilke kapitler næringsmidler hører under

Dersom du trenger grunnleggende forståelse for klassifisering bør du ta modulen Klassifisering – Bli kjent med tolltariffen først.

Varighet: Omtrent 1,5 time.