Gå til innhold

Om oss

Tolletaten er ein etat under Finansdepartementet. Vi er organisert i eit sentralt direktorat med seks underliggjande tollregionar. Det er 1627 tilsette i etaten. Eivind Kloster-Jensen er tolldirektør.