Gå til innhold

Organisasjonskart for Tolletaten med regionene

Enkel oversikt over Tolletatens organisering.

Trykk på en organisasjonsenhet for å lese mer.

ImageMap Tolldirektør Tolldirektørens stab Administrasjonsavdelingen IT-avdelingen Toll- og vareførselsavdelingen Kontrollavdelingen Tollregion Øst-Norge Tollregion Oslo og Akershus Tollregion Sør-Norge Tollregion Vest-Noreg Tollregion Midt-Norge Tollregion Nord-Norge