Gå til innhold

Nøkkeltal frå Tolletaten

Inntekter frå toll og avgifter og tal på deklarasjonar i 2015.

 Inntekter frå toll og avgifter (tal i millionar kroner) 

 
 201320142015
Tollinntekter 2 882 2 980 3 068
Meirverdiavgift ved innførsel 121 900 128 774 137 878
Motorvognavgifter 32 309 30 773  29 887
Særavgifter 55 114 56 697 58 280
Sum212 205 219 224 229 113
 

Fastsetjing - tal på deklarasjonar

 
 201320142015
Tal på innførselsdeklarasjonar 5 536 271 5 794 936  5 671 648
Tal på utførselsdeklarasjonar 1 269 026 1 383 477 1 412 038
Inn- og utførselsdeklarasjonar totalt 6 805 297  7 178 413 7 083 686
 

Innkrevjing og restansar (tal i millionar kroner)

 201320142015
Fastsett beløp 213 258 217 926  230 182
Nye restansar (årets) 284 262  258
Akkumulerte restansar 461 449  443

 

Tilsette

Tolletaten hadde ved årsskiftet 2015/16 samanlagt 1 627 tilsette (261 i direktoratet og 1366 totalt i regionane).