Gå til innhold

Tolletatens tildelingsbrev 2017

Tolletaten er en virksomhet under Finansdepartementet. Etter at Stortinget har behandlet statsbudsjettet stiller departementet bevilgningene til disposisjon for underliggende virksomheter. Dette gjøres ved et tildelingsbrev. 

2017_tod.pdfFinansdepartementets tildelingsbrev til Tolletaten for 2017  (pdf - 7,08 MB)

I tildelingsbrevene fastsettes blant annet resultatmål for virksomheten, utgifts- og inntektsrammer, budsjettfullmakter og rapporteringskrav. Tildelingsbrevene er en viktig del av departementets samlede virksomhetsstyring.