Gå til innhold

Skjema

Oversikt over alle Tolletatens skjema.

Språk
AEO - egenvurderingsskjema Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
AEO-status - søknadsskjema Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Besetningsdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf doc
Bindende klassifiseringsuttalelse - skjema i Altinn
Deklarering av betalingsmidler Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Enhetsdokumentet Bokmål: pdf pdf pdf pdf
Nynorsk: pdf pdf pdf pdf
Enkelgarantierklæring Bokmål: pdf
Erklæring ved innførsel av kjøtt fra jakt Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Fartøysanløp - forhåndsmelding Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Fartøysdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf
Flyttegodserklæring Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf doc
Forhåndsvarsling - sikkerhetsdokument (SSD) Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Grensepasseringsattest Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Innenlands bearbeiding av landbruksvarer - søknad Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Lastedeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf
Lasteliste Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Legitimasjonsbevis for reise-/yrkesutstyr til mellombels bruk i utlandet Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
Midlertidig etterlatelse av fartøy - søknad Bokmål: pdf
English: pdf
Proviantdeklarasjon Bokmål: pdf doc
Nynorsk: pdf doc
English: pdf
Registreringspliktig gods - merknadsjournal Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Rekvisisjon for overtidstjeneste/gebyr for kontrolltiltak Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Søknad for å bli godkjend eksportør Bokmål: docx pdf
Nynorsk: docx pdf
Tilbakebetaling av avgifter etter bruk av fortollingsautomat Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
Tilbakebetaling av avgifter etter bruk av KvoteAppen Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
Tillatelse til samlefortolling - søknad Bokmål: docx pdf
Nynorsk: docx
Tollager A - søknadsskjema Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Tollager B - søknadsskjema Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Tollager C - søknadsskjema Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Tollager D - søknadsskjema Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Tollverdierklæring Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Turistsalg - tilbakebetaling av merverdiavgift Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
English: pdf
Universalgarantierklæring Bokmål: pdf
Universalgaranti - søknad Bokmål: pdf docx
Nynorsk: pdf docx
Utenlandske lystfartøyer - kontrollskjema Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf
Varer som har overligget lagringsfrist - melding Bokmål: pdf
Nynorsk: pdf