Gå til innhold

Tilbakebetaling av toll

Drawback eller tollrestitusjon er tilbakebetaling av toll for innsatsmaterialer som er brukt i produksjonen av en ferdigvare som eksporteres.

I de aller fleste frihandelsavtaler er det forbud mot dette, og forbud mot å utstedet opprinnelsesbevis for produkter som inneholder innsatsmaterialer som det er gitt tollrestitusjon for. Allikevel finnes det enkelte overgangsordninger og unntak.

Har du brukt innsatsmaterialer du har betalt toll for, kan du ikke søke om tilbakebetaling av denne tollen når du eksporterer ferdigvaren som et opprinnelsesprodukt med et opprinnelsesbevis.

Drawback omfatter også ordningen med midlertidig tollfrihet mot depositum.

Hovedregelen om at det ikke kan utstedes opprinnelsesbevis dersom det er tilstått drawback gjelder ikke dersom innsatsmaterialene ikke er med i vareomfanget til avtalen.

Du kan selv velge om du vil søke tilbakebetaling av toll eller selge de eksporterte varene som opprinnelsesvarer.

Ofte lønner det seg å velge å selge videre med opprinnelsesstatus, heller enn å få tilbakebetalt tollen.

Del med andre: