Gå til innhold

Certificate of Origin

Certificate of Origin er et opprinnelsesbevis som brukes for varer som har ikke-preferensiell opprinnelse. Det brukes blant annet i forbindelse med lisens- og veterinærbestemmelser i mottakerlandet.
Vi gjør oppmerksom på følgende:
  • Opprinnelsen til varen er det landet hvor den er fremstilt i sin helhet, eller det landet der den siste vesentlige og økonomiske begrunnede bearbeidingen eller foredlingen fant sted. Varen kan derfor ha en annen opprinnelse enn norsk.
  • Tolletaten attesterer ved å stemple, datere og underskrive i rubrikk 8.
  • Tolletaten attesterer originalen og eventuelle kopier (ved behov).
  • Tolletaten kan også attestere utførselsdeklarasjonen i rubrikk D ”Kontroll ved avgangstollstedet” i de tilfellene hvor tollmyndighetene i importlandet krever det.
  • Firmaet er selv ansvarlig for å oppbevare en kopi av dokumentet, i henhold til tollforskriften § 4-12-1, i tilfelle anmodning om verifisering.
  • Certificate of Origin kan attesteres både av Tolletaten og av norske handelskamre ved eksport fra Norge. Tolletaten tar ingen gebyrer for å attestere opprinnelsesbeviset.

Sertifikatet kan lastes ned fra nettet, kjøpes fra Wittusen & Jensen eller fra Oslo handelskammer.

Del med andre: