Gå til innhold

Forsendelsesregelen og territorialitetsprinsippet

For å få preferansetollbehandling er det ikke nok med et opprinnelsesbevis. Forsendelsesregelen og territorialitetsprinsippet må også være oppfylt.

Er varen fortollet i et tredjeland, får du som regel ikke preferanse for varen din når den kommer til Norge. Noen av handelsavtalene har ordninger som likevel gjør at dette er mulig.

Hovedregelen er at varene skal sendes direkte fra avsenderland til mottakerland. Det finnes imidlertid unntak og de enkelte frihandelsavtalene har bestemmelser for dette.

Varene kan sendes gjennom andre land forutsatt at de har vært under Tolletatens kontroll. Opprinnelsesvarer kan også sendes til tredjeland på utstillinger eller demonstrasjoner, uten at de mister sin status som opprinnelsesprodukt.

I tillegg til at forsendelsesregelen skal være oppfylt, må også territorialitetsprinsippet være oppfylt. I de fleste frihandelsavtalene er det territoriale krav. Dette går i korte trekk ut på at opprinnelsesprodukter mister sin rett til preferansetollbehandling dersom produktet har vært utenfor avtalens virkeområde.

Del med andre: