Gå til innhold

Deklarering av varer inn til Norge

Når du importerer varer til Norge må du deklarere varene for Tolletaten.

Du som importør er pålagt å melde fra til norske myndigheter om varer du tar med deg inn til landet. Deklarering kalles også fortolling.

Opplysningene i deklarasjonen er grunnlaget for utregning av toll og avgifter.

Tolletaten kontrollerer deklarasjonen gjennom en tollekspedisjon.

Når tollekspedisjonen er utført og du har betalt toll og avgifter, fristiller Tolletaten varene til fri disposisjon.

Elektronisk deklarering i TVINN

Du kan benytte en speditør til å deklarere varene for deg. En speditør er et firma som tilbyr tjenester innen transport, oppbevaring og tolldeklarering.

Speditøren deklarerer varer elektronisk ved å sende deklarasjonen til Tolletatens fortollingssystem TVINN.

Både deklarasjonen fra speditøren og tilbakemeldingen fra Tolletaten skjer elektronisk. Verken importør eller speditør møter fysisk opp hos Tolletaten for å deklarere varene. Selv om deklareringen skjer elektronisk, må transportøren alltid henvende seg til Tolletaten på grensen.

Du kan velge å knytte deg til TVINN på egenhånd i stedet for å bruke en speditør.

Deklarering på et tollkontor

Du har mulighet til å deklarere varene ved å levere et utfylt innførselsdeklarasjon (også kalt enhetsdokument eller SAD-blankett, Single Administrative Document) til Tolletaten.

Hvis du skal deklarere varer selv, må du kontakte tollkontoret som ligger nærmest der din virksomhet holder til. De vil gi deg nødvendig informasjon knyttet til fortollingen av varer.

Svalbard og Jan Mayen

Svalbard og Jan Mayen regnes som utland, og du må deklarere varer som du importerer herfra.

Unntak og lettelser fra deklarasjonsplikten

Det er noen unntak og lettelser fra deklareringsplikten. Det gjelder blant annet

  • transportmidler o.l. som er i bruk
  • yrkesutstyr av mindre verdi

Tolletaten kan på visse vilkår etter søknad gi deg en lettelse ved at du deklarerer flere sendinger på samme deklarasjon. Dette er blant annet gjort ved import av trevirke.

Foreløpig deklarering

I noen tilfeller kan du benytte en foreløpig deklarering.

Kravene for å benytte foreløpig deklarasjon er strenge, og Tolletaten vurderer om kravene er oppfylt i hvert enkelt tilfelle.

Midlertidig import

Det er egne regler for deklarering av varer du skal importere midlertidig til Norge.

Restriksjoner på varer

Det er restriksjoner knyttet til enkelte varer.

Hvis varen er underlagt en restriksjon, skal du alltid deklarere varen ved import. Dette gjelder selv om varen faller inn under et unntak fra deklarasjonsplikten.

Klassifisering av varer

Alle varer er klassifisert med et varenummer i tolltariffen.

Eventuelle tollsatser, avgifter, gebyrer og restriksjoner er alltid knyttet opp til dette varenummeret.

Når du deklarerer må du oppgi varenummeret.

Rundskriv om deklarering ved import
Del med andre: