Gå til innhold

Refusjon av toll og merverdiavgift

Hvis du returnerer en vare til avsender i utlandet på grunn av feil eller mangler, kan du søke Tolletaten om refusjon av avgiftene du betalte ved import.

Momsregistrerte firma kan ikke søke momsrefusjon fra Tolletaten

Hvis firmaet ditt er registrert med fradragsrett for merverdiavgift, såkalt avgiftssubjekt etter merverdiavgiftsloven, kan du som hovedregel ikke få refundert merverdiavgiften du betaler ved import av varer. Merverdiavgiften kan du som regel føre som fradrag i merverdiavgiftsregnskapet i oppgjøret med skattemyndighetene.

Mangelfull vare

Du kan få refundert toll og merverdiavgift for varer som blir sendt i retur til utlandet hvis de er feilsendt, feilbestilt, levert for sent eller ikke i samsvar med bestillingen.

For å få refusjon må selgeren

 • levere gratis erstatningsleveranse som har blir fortollet inn i Norge, eller
 • akseptere at varen ikke er i samsvar med kjøpsavtalen.

Du må dokumentere dette i søknaden.

Hvis selgeren ikke har akseptert mangelen, kan du ikke få refusjon selv om varen rent faktisk er mangelfull, og du har returnert den til utlandet. Husk derfor alltid å gjøre en avtale med selgeren i utlandet før du sender varen i retur.

Når du sender en vare i retur, og mottar en ny vare i erstatning, må du alltid betale avgiftene på erstatningsvaren. Det er kun avgiftene på den opprinnelige varen du kan få refundert. Erstatningsvaren må du derfor fortolle på ordinært vis.

Salg til utlandet

Hvis en vare som tidligere er fortollet inn i Norge blir sendt til utlandet i uendret og ubrukt stand, kan du også søke om å få refundert toll og merverdiavgift av Tolletaten. For å kunne få refundert avgiftene må du ha solgt varen til en kjøper utenfor Norge. Det kan enten være en ny kjøper eller at den opprinnelige selgeren kjøper varen tilbake.

Destruksjon

Det er mulig å få tillatelse til å destruere mangelfulle varer av Tolletaten i stedet for å returnere de til utlandet. Du må selv kontakte din tollregion for å gjøre en avtale om destruksjon. Destruksjon kan være et alternativ hvis du har importert matvarer som er bedervet når de ankommer Norge.

Slik søker du om refusjon

Du sender søknad om refusjon til den tollregionen der firmaet ditt er registrert i Foretaksregisteret. Momsregistrerte firma kan ikke søke (se første avsnitt).

Følgende opplysninger bør være med i søknaden

 • ditt og firmaets navn og adresse
 • kort forklaring på hvorfor det søkes om refusjon
 • kopi av kjøpsfaktura
 • dokumentasjon som bekrefter at varen har blitt fortollet inn til Norge (for eksempel innførselsdeklarasjon eller kvittering fra speditør)
 • dokumentasjon som bekrefter at varen har blitt sendt ut av Norge (for eksempel utførselsdeklarasjon eller kvittering fra speditør)
 • dokumentasjon som viser at
  • selger aksepterer at varen er mangelfull (for eksempel ved at det er mottatt erstatningsleveranse som er fortollet inn til Norge, eller kredittnota etc.), eller
  • varen er i uendret og ubrukt stand og solgt til kjøper utenfor Norge, eller
  • varen er brukt som råvare, hjelpestoff eller halvfabrikata ved fremstilling, reparasjon eller bearbeiding av en ferdigvare hos et norsk foretak
 • kontonummer for tilbakebetaling

Tolletaten vil foreta en helhetlig vurdering av søknaden med tilhørende dokumentasjon for å avgjøre om du kan få avgiftene refundert.

Tidsfrister

Vær oppmerksom på at det gjelder ulike frister for å få refundert toll og merverdiavgift.

For å få refundert toll må du sende varen tilbake senest to år etter innførselen. Tolletaten kan etter søknad forlenge denne fristen i særlige tilfeller.

For å få refundert merverdiavgift må du sende varen tilbake senest ett år etter innførselen. Tolletaten kan etter søknad forlenge denne fristen i særlige tilfeller.

Søknad om refusjon av toll må være mottatt av Tolletaten senest ett år etter at varen er gjenutført til utlandet. Denne fristen kan ikke forlenges.

Ta kontakt med Tolletaten på telefon 22 86 03 12 for mer informasjon om tidsfrister.