Gå til innhold

Universalgaranti - søknad

Nytt søknadsskjema vil komme i løpet av høsten 2016. Søknad kan sendes i brevs form til tollregionen firmaet er hjemmehørende i.  For nærmere vilkår, se artikkel 57 og 75 til Vedlegg 1 til Transitteringskonvensjonen.