Gå til innhold

Blomster og andre planter - definisjoner

Blomster skal i tolltariffen klassifiseres som den planten den er, uavhengig av taxonomi og hvilket navn som brukes i handelssammenheng. 
Hybrider (mor eller far plante av en art) skal klassifiseres som den arten den er hybrid av. Det må kunne dokumenteres hvilken art mor og far planten tilhører.
 

Planten "Ildtopp" (Kalanchoe blossfeldiana) og alle hybrider (mor eller far plante) av arten K. blossfeldiana skal klassifiseres i varenummer 06.02.9043 når de foreligger som potteplanter eller utplantingsplanter i blomst.

Andre arter enn K.blossfeldiana hører under varenummer 06.02.9049. For å sikre lik klassifisering, må familie/slekts- og artsnavn være påført importdokumentene, i tillegg til hybridens navn. Dersom artsnavn ikke fremgår av dokumentene, vil hybrider av kalanchoe bli å klassifisere i varenummer 06.02.9043 inntil det foreligger nødvendig dokumentasjon om hvilken art planten er en hybrid av.
 
Hortensia
Etter nærmere undersøkelser og i samråd med landbruksmyndighetene, er det bestemt at heretter skal ferdigvare (ferdig salgsvare til forbruker) av stuehortensia (Hydrangea macrophylla) klassifiseres under tolltariffens varenummer 06.02.9043 så fremt det kan dokumenteres at det ikke er en annen art. Også underarter av Hydrangea macrophylla skal klassifiseres her (for eksempel Hydrangea macrophylla serrata).
 
I motsetning til tidligere skal plantens grad av lignifisering ikke vektlegges.
 
Andre arter enn Hydrangea macrophylla skal klassifiseres under varenummer 06.02.9021 eller 06.02.9099. Varenummer 06.02.9021 omfatter trær og busker, som for eksempel  vierhortensia/buskhortensia (Hydrangea aborescens) og syrinhortensia (Hydrangea paniculata). Varenummer 06.02.9099 omfatter blant annet slyngplanter, som for eksempel klatrehortensia (Hydrangea anomala petiolaris).
Den nye klassifiseringsbestemmelsen vedrørende hortensia vil ikke få tilbakevirkende kraft.
 

Definisjoner:

 
Potteplanter
Dette er planter i potte, som kan benyttes både ute og inne. Uttrykket er ikke begrenset til såkalte stueplanter.
 
Grønne potteplanter
Dette er planter i potte, hovedsaklig til innendørs bruk. Blomsten har ikke  betydning for plantens prydverdi.
 
Potteplanter i blomst
Potteplanter som nevnt ovenfor, men som bærer eller skal bære blomster som er av betydning for plantens egnethet som prydplante. Blomsterplanter som har utviklet knopp, omfattes av varenumrene for potteplanter i blomst.
 
Stauder 
Planter, vanligvis urteaktige (stenglene er uten sekundær tykkelsesvekst), som kan overvintre utendørs her til lands. De fleste staudeslag overvintrer med vekstpunkter i eller nær jordoverflaten, og hoveddelen visner ned om høsten. Enkelte stauder har vintergrønne stengler og blader, og begynner ny vekst fra overjordiske vekstpunkter om våren.