Gå til innhold

Homogeniserte næringsmidler

Klargjøring av begreper knyttet til klassifisering av homogeniserte næringsmidler.

 
Det vises til varenummernote 1 til kapittel 16, varenummernotene 1 og 2 til kapittel 20 samt til note 3 til kapittel 21.
 
For å klargjøre forståelsen av begrepet "små mengder" og begrepene "synlige grønnsaksbiter", "synlige fruktbiter" og "synlige biter" i disse notene har direktoratet bestemt at ovennevnte rundskriv utgår og erstattes av følgende:
 
For å kunne klassifiseres som "homogeniserte grønnsaker" i varenummer 20.05.1000, "homogeniserte næringsmidler" i varenumrene 16.02.1000, 20.07.1001, 20.07.1007, 20.07.1008 eller som "homogeniserte, sammensatte næringsmidler" under varenumrene 21.04.2001 og 21.04.2009 skal minst 95 vektprosent av de aktuelle produktene kunne passere gjennom en sikteduk av metall med en maskevidde av 2 mm.
 
Endringene vil gjelde fra og med 1. mars 2015 og vil ikke få tilbakevirkende kraft. Rundskriv av 23.07.2009 vedrørende klassifisering av "homogeniserte grønnsaker", "homogeniserte næringsmidler" og "homogeniserte, sammensatte næringsmidler" i tolltariffen utgår.