Gå til innhold

Import av kulturminner og kunst

Du må ha et sertifikat fra eksportlandet ved import av kulturminner og kulturskatter til Norge.

Dokumentasjonen skal følge gjenstanden fra eksportlandet og skal være utstedt av eksportlandets kulturminnemyndighet.

Hvis dokumentasjon ikke foreligger ved grensepassering, vil varen bli holdt tilbake av Tolletaten.

Hvis du mangler nødvendig dokumentasjon, må du kontakte Kulturminnerådet.