Gå til innhold

Kunstverk - fritak for merverdiavgift

Hovedregelen er at du skal betale merverdiavgift ved import av kunstverk til Norge.

Nålevende kunstnere kan imidlertid på nærmere bestemte vilkår importere egne originale kunstverk avgiftsfritt. Fritaket gjelder også ved bruk av mellommann hvis importen skjer i kunstnerens navn. En person, institusjon, næringsdrivende eller kunst- eller antikvitetshandler, som opptrer på vegne av kunstneren i forbindelse med salget av kunstverket, anses som en mellommann.

Du kan også få fritak når du kjøper et kunstverk direkte fra kunstneren i utlandet eller gjennom mellommannen. Avgiftsfritaket gjelder uavhengig av hvem som står som mottaker på deklarasjonen, så lenge importen skjer direkte fra kunstneren eller fra kunstnerens mellommann.

Definisjonen av kunstverk i avgiftsmessig forstand står i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-2. Her er det en direkte henvisning til tolltariffens posisjoner 97.01, 97.02, 97.03 og 58.05. Kunstneriske fotografier anses også som kunstverk.

Påbegynte kunstverk er også fritatt for merverdiavgift hvis vilkårene nevnt over er oppfylt. Derimot er utenlandske materialer som du innfører separat og som skal brukes til fremstillingen av et kunstverk i Norge, ikke fritatt for avgiftsplikt ved import.

Hvis du ikke oppfyller vilkårene for avgiftsfritak, er det i noen tilfeller mulig å få nedsatt beregningsgrunnlaget.

Fant du det du lette etter?