Gå til innhold

Bildelar

Du kan importere bil- og motorsykkeldelar. Du må da betale meirverdiavgift på 25 prosent. 

Dersom du sjølv reiser med bildelane du har kjøpt, kan du ha med deg bildelar innanfor verdigrensa, som er på 3 000 eller 6 000 kroner avhengig av kor lenge du har vore ute av landet.