Gå til innhold

Privat import av tobakk og snus

Det er strenge regler for import av tobakksvarer til privatpersoner. I praksis er det ikke mulig for privatpersoner å importere tobakksvarer, da det er strenge krav til merking.

Krav til merking: 
  • Varen skal være merket med advarsel (Lov om vern mot tobakksskader, § 30).
  • Merketeksten skal være på norsk. Helsedirektoratet tolker dette svært strengt og det gis ingen anledning for fravikelse av bestemmelsen fra deres side.
  • Alle varene skal oppfylle kravene til merking, unntatt den varekvoten som reisende kan innføre toll- og avgiftsfritt, mindre kvanta som medtas som reisegods eller reelle gavesendinger (Forskrift om innhold i og merking av tobakksvarer § 9).

Disse kravene gjelder også for nikotinfri snus, som inneholder tobakk. Snus uten innhold av tobakk og nikotin, regnes derimot ikke som tobakksvare.

Hvis du får du tillatelse, skal du betale avgifter ved innførsel. Du må også betale avgifter for tobakksvarer du mottar som gave.