Gå til innhold

Privat import av alkohol

Privatpersonar kan importere øl, vin, brennevin og anna alkoholhaldig drikke til privat bruk utan å søkje om løyve.

For å innføre alkoholhaldige drikkevarer må du vere over 18 år. For brennevin eller anna drikke med alkoholstyrke over 22 volumprosent, må du vere over 20 år.

Dersom du reiser

Dersom du sjølv reiser, kan du ha med deg kvoten toll- og avgiftsfritt. Ut over det kan du fortolle ein god del med forenkla fortolling. Du kan då bruke automatane for fortolling eller gå på raud sone. Du kan også fortolle større mengder enn kvoten med forenkla fortolling. I så fall må du betale dei ordinære avgiftssatsane. Ta kontakt med Tolletaten på raud sone.

Dersom du får alkohol sendt til deg i ei pakke/sending

Du har lov til å bestille alkohol i utlandet til privat bruk. Du må då betale ordinære avgifter for heile partiet. Du kan ta kontakt med Tolletaten for å fortolle varene, eller du kan overlate fortollinga til ein speditør. Speditøren vil fortolle vara for deg.

Du må betale avgifter sjølv om alkoholen er sendt som gåve, arv eller flyttegods.

Utrekning av avgift

Dette må du betale ved import av alkohol

  • alkoholavgift
  • emballasjeavgift
  • frakt
  • meirverdiavgift
  • i nokre tilfelle toll
  • eventuelt fortollingsgebyr til speditør/deklarant (til dømes Posten) etter deira satsar.

Alkoholavgifta

For å rekne ut alkoholavgifta må du vite alkoholstyrken på drikken du ønskjer å innføre. Det er fem ulike avgiftssatsar:

Informasjon om avgiftssatsar for alkohol for 2016
Alkoholholdig drikkVolumprosent alkoholKroner
Basert på brennevin over 0,7 7,31 pr. volumprosent og liter
Lettøl og anna over 0,7 t.o.m. 2,7 3,27 pr. liter
Lettøl og anna over 2,7 t.o.m. 3,7 12,29 pr. liter
Øl og anna over 3,7 t.o.m. 4,7 21,29 pr. liter
Vin og sterkøl over 4,7 t.o.m. 22,0 4,76 pr. volumprosent og liter

 

Meirverdiavgift

Meirverdiavgifta på alkohol er 25 prosent av den totale summen når du legg saman
pris på vara +
eventuell toll og andre avgifter +
frakt +
eventuell forsikring +
eventuelle gebyr, provisjonar eller liknande.

Nokre rekneeksempel på avgifter (satsar for 2016)

Vin, éi kasse (12 stk, 0,75 liter, 13 %)

Innkjøpspris: kr 600,00
Frakt: kr 300,00
Særavgifter:  
- avgift på alkohol, kr. 4,76 pr. volumprosent og liter kr 556,92
- miljøavgift på drikkevareemballasje (glas),
kr 5,59 pr. emballasjeeining
kr 67,08
- grunnavgift på engangsemballasje,
kr 1,15 pr. emballasjeeining
kr 13,80
Meirverdiavgift 25 % kr 384,45
Totalt å betale:  kr 1922,25

 

Øl, éi kasse (24 stk 0,33 liter, 4,7 %):

Innkjøpspris: kr 120,00
Frakt: kr 300,00
Særavgifter:  
- avgift på alkohol, kr 21,29 pr. liter kr 168,62
- miljøavgift på drikkevareemballasje (metall),
kr 5,59 pr. emballasjeenhet
kr 134,16
- grunnavgift på engangsemballasje,
kr 1,15 pr. emballasjeeining
kr 27,60
Toll kr 1,28 pr. liter kr 10,14
Meirverdiavgift 25 % kr 190,13
Totalt å betale: kr 950,65

 

Brennevin, éi kasse (12 stk, 0,70 liter, 40 %):

Innkjøpspris: kr 1600,00
Frakt: kr 300,00
Særavgifter:  
- avgift på alkohol, kr 7,31 pr. volumprosent og liter kr 2456,16
- miljøavgift på drikkevareemballasje (glas),
kr 5,59 pr. emballasjeeining
kr 67,08
- grunnavgift på engangsemballasje,
kr 1,15 pr. emballasjeeining
kr 13,80
Meirverdiavgift 25 % kr 1109,26
Totalt å betale: kr 5546,30

I tillegg kjem ein pris for fortollinga, men dette er avhengig av kven som fraktar og fortollar vara for deg.