Gå til innhold

Tilbakebetaling av utenlandsk merverdiavgift

Varer du handler på nett er ofte iberegnet utenlandsk merverdiavgift. Det er reglene i det landet du handler i som avgjør om du kan få den tilbakebetalt eller ikke.

Reglene om merverdiavgift (moms, mva, VAT) på varer i nettbutikker varierer fra land til land, også innenfor EU. Noen butikker har fått tillatelse til å selge uten merverdiavgift når de sender varene direkte til land utenfor EU. Hva som gjelder i nettbutikken du handler fra, må du undersøke hos denne.

Når du fortoller varen i Norge må du betale norsk merverdiavgift av hele kjøpesummen. Det betyr at hvis du har betalt merverdiavgift i avsenderlandet, skal dette beløpet også tas med ved utregning av den norske merverdiavgiften.

Det finnes ordninger i utlandet som gir deg mulighet til å få tilbakebetalt den utenlandske merverdiavgiften i ettertid. Får du tilbakebetalt utenlandsk merverdiavgift, kan du også søke Tolletaten om å få tilbake den norske merverdiavgiften på dette beløpet.

Tolletaten refunderer ikke beløp under 100 kroner.

Del med andre: