Gå til innhold

Utregning av norsk merverdiavgift

Grunnlaget for beregning av merverdiavgift er hele prisen som er betalt for varen.

Satsen for merverdiavgift ved innførsel er 25 prosent for de fleste varer. For matvarer er satsen 15 prosent.

Merverdiavgiften blir regnet ut fra den totale summen når du legger sammen:

   varens pris 
+ eventuell tollavgift og andre avgifter enn mva
+ frakt
+ eventuell forsikring
+ eventuelle gebyrer, provisjoner eller lignende.

Eksempel: skjørt kjøpt i engelsk nettbutikk:

  Varens pris: 1 000 kroner
+ Frakt: 250 kroner
+ Tollavgift på 10,7 % av 1 250 kroner: 134 kroner
= Grunnlaget for beregning av merverdiavgift: 1 384 kroner
+ Merverdiavgift på 25 % av 1 384 kroner: 346 kroner
= Totalpris for skjørtet, inkludert frakt og avgifter 1 730 kroner


Du må som regel også betale et deklareringsgebyr til den som frakter varen.

Hvis du har kjøpt en vare til redusert pris, er det denne prisen som gjelder.

Har du betalt utenlandsk merverdiavgift på varen, er dette en del av varens pris.

Når kjøpesummen er i utenlandsk valuta har Tolletaten egne valutakurser som brukes. Det er tidspunktet varen går over til fri disponering (fortollingstidspunktet) som avgjør hvilken kurs som brukes, og ikke når varen ble kjøpt.

Du betaler merverdiavgift til den som frakter varen for deg eller til Tolletaten. Hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal du beregne merverdiavgiften selv.

Les mer på sidene til Skatteetaten