Gå til innhold

Feilmeldinger i TVINN

Når du deklarerer elektronisk til Tolletatens fortollingssystem TVINN, gjøres det en validering av opplysningene du avgir i deklarasjonen.

feilmeldinger-28.01.2020.xlsxFeilmeldingskoder i TVINN (17 kB) (excel)

feilmeldinger-28.01.2020.pdfFeilmeldingskoder i TVINN (106 kB) (pdf)

Hvis den deklarasjonen du avgir inneholder feil eller mangler, blir denne avvist med referanse til et feilmeldings-nummer. Den forklarende teksten som er knyttet til det aktuelle feilmeldingsnummeret returneres ikke til deklarant. Den som deklarerer må selv sørge for å ha en oppdatert oversikt over gjeldende tekster til de ulike feilmeldingene.