Gå til innhold

Feilmeldinger i TVINN

Når du deklarerer elektronisk til Tolletatens fortollingssystem TVINN, gjøres det en validering av opplysningene du avgir i deklarasjonen.

feilemeldinger-i-tvinn-gjeldene-fra-09.12.17.pdfFeilmeldinger i tvinn (68 kB)

feilmeldinger-i-tvinn-gjeldene-fra-09.12.17.xlsxFeilmeldinger i tvinn (22 kB)

Hvis den deklarasjonen du avgir inneholder feil eller mangler, blir denne avvist med referanse til et feilmeldings-nummer. Den forklarende teksten som er knyttet til det aktuelle feilmeldingsnummeret returneres ikke til deklarant. Den som deklarerer må selv sørge for å ha en oppdatert oversikt over gjeldende tekster til de ulike feilmeldingene.