Gå til innhold

Feilmeldinger i TVINN

Når du deklarerer elektronisk til Tolletatens fortollingssystem TVINN, gjøres det en validering av opplysningene du avgir i deklarasjonen.

20181020-feilmeldinger-i-tvinn-gjeldene-fra-20.10.2018.xlsxFeilmeldinger i tvinn (20 kB)

20181020-feilmeldinger-i-tvinn-gjeldene-fra-20.10.2018.pdfFeilmeldinger i tvinn (68 kB)

Hvis den deklarasjonen du avgir inneholder feil eller mangler, blir denne avvist med referanse til et feilmeldings-nummer. Den forklarende teksten som er knyttet til det aktuelle feilmeldingsnummeret returneres ikke til deklarant. Den som deklarerer må selv sørge for å ha en oppdatert oversikt over gjeldende tekster til de ulike feilmeldingene.

Endringshistorikk:

12.12.17: Feilmelding 695 manglet i oversikten.

16.03.18: 404 Deklarant kan ikke være opphørt. 

07.06.18: Feilmelding 346 Antall varelinjer kan ikke være større enn 500, er fjernet.

29.06.18: Ny feilmelding 335 - Deklarasjonen kan ikke omberegnes elektronisk. Kontakt Tolletaten

31.08.18: Nr 737 "Varenummer kan ikke endres fra FO til EN" og Nr 738 "Antall varelinjer kan ikke endres fra FO til EN". Oppdatering av tekst på feilmelding nr 691, 693 og 694.

20.09.18: Ordvask av Tollvesenet kontra Tolletaten.

19.10.18: Ny feilmelding ved elektronisk omberegning «9369 - Oppgitt typetilfelle er ikke tillatt for omberegning med vareposter».