Gå til innhold

Feilmeldinger i TVINN

Når du deklarerer elektronisk til Tolletatens fortollingssystem TVINN, gjøres det en validering av opplysningene du avgir i deklarasjonen.

20181205-feilemeldinger-i-tvinn-gjeldende-fra-05.12.2018.xlsxFeilmeldinger i tvinn (19 kB)

20181205-feilemeldinger-i-tvinn-gjeldende-fra-05.12.2018.pdfFeilmeldinger i tvinn (78 kB)

Hvis den deklarasjonen du avgir inneholder feil eller mangler, blir denne avvist med referanse til et feilmeldings-nummer. Den forklarende teksten som er knyttet til det aktuelle feilmeldingsnummeret returneres ikke til deklarant. Den som deklarerer må selv sørge for å ha en oppdatert oversikt over gjeldende tekster til de ulike feilmeldingene.