Gå til innhold

  Koronaviruset

  • Det innføres utstrakt grensekontroll fra og med mandag den 16. mars kl. 08.00, men ingen grenseovergangssteder stenges. Utenlandske borgere uten kritisk grunn for opphold i Norge vil avvises ved ankomst.
  • All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy.
  • Tolletatens infosenter har åpent fra kl. 08.00–15.30 på hverdager. NB! Vi besvarer ikke spørsmål knyttet til reisevirksomhet og iverksatte tiltak mot koronasmitte.
  • Følg med på rådene som gis av Folkehelseinstituttet. Se også spørsmål og svar fra Tolletaten.
  • Det er Politiet som håndhever persontrafikken og karantenereglene. For informasjon om innreise og utreise av Norge se gjeldende føringer fra Regjeringen og Politiet.
Handle på nett?
Du må velge en vare
Varen du søker, er ikke lagt til. Se oversikt over kategorier under eller gjør et nytt søk.
Du må angi varens kostnad
Du må velge valuta
Se full utregning og forklaring
Totalt for varen inkludert avgifter