Skip to content

Dla osób kontrolowanych przez Służbę Celną

(Til deg som kontrolleres) Kontrola celna może czasami wydawać się nieprzyjemna. W związku z tym chcielibyśmy wyjaśnić Państwu, dlaczego takie kontrole są konieczne.

Dlaczego kontrolujemy?

Na terenie Norwegii dochodzi do handlu dużymi ilościami narkotyków. Większość z nich jest przemycana do Norwegii przez ludzi, którzy wyglądają jak każdy z nas. Ponieważ zadaniem Służby Celnej jest ochrona społeczeństwa, mamy obowiązek zwalczać przemyt i zapobiegać rozprzestrzenianiu się narkotyków i innych nielegalnych towarów.

Jak przebiega kontrola?

Jednym z głównych zadań Służby Celnej jest kontrola osób, bagażu i pojazdów przekraczających granicę w celu wykrycia nielegalnego przywozu i wywozu towarów. W czasie kontroli może dojść do sytuacji, w której będziemy musieli chwilowo zatrzymać Państwa telefon. Być może będą Państwo musieli zostawić swój pojazd, bagaż lub towarzysza podróży i poczekać w innym miejscu. Staramy się, aby kontrola przeprowadzana była w jak najbardziej ostrożny i rozważny sposób, z poszanowaniem godności osoby kontrolowanej.

Dlaczego akurat Państwo?

Chcemy, żeby kontrola celna dotyczyła jak najmniejszej liczby osób. Ponieważ nie zawsze mamy informację o przemycie, nawet niewinni podróżni nie unikną czasami konieczności udzielenia wyjaśnień lub bardziej kompleksowej kontroli.

Jakie mają Państwo prawa?

Można domagać się ustnego uzasadnienia, jeżeli w czasie kontroli zajdzie konieczność rozebrania się. Dodatkowo, jeżeli chcą Państwo pomówić z kimś na temat przeprowadzonej kontroli, mogą Państwo skontaktować się z kierownikiem.

W celu otrzymania pisemnego uzasadnienia, należy wysłać wniosek zawierający informację o czasie i miejscu kontroli w ciągu tygodnia po jej przeprowadzeniu. Wniosek powinien zostać skierowany do tego urzędu celnego, w którym kontrola miała miejsce. Odpowiedź otrzymają Państwo w ciągu jednego tygodnia.

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć skargę na przeprowadzoną kontrolę, należy przesłać wniosek do regionalnego urzędu celnego.