Gå til innhold

Singapore - EFTA frihandelsavtale

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene (Island, Liechtenstein, Norge og Sveits) og Singapore ble iverksatt 1.januar 2003, herunder iverksetting av bilateral landbruksprotokoll mellom Norge og Singapore.

Iverksettingsrundskriv-singapore.pdfIverksettelsesrundskrivet (562 kB)

For ytterligere opplysninger på engelsk, se www.efta.int.

Vedlegg

Singapore_endring2007.pdfEndring av 20.07.2007 (396 kB) 

SG-NO-Vedlegg 1RoO.pdfOpprinnelsesreglene (56 kB) 

SG-NO-Vedlegg 1 - Listeregler.pdfListeregler (197 kB)